Przejdź do treści
Strona główna / Motywacja w wydaniu Żabki

Motywacja w wydaniu Żabki

Na 2023 rok planowany jest start systemu kaucyjnego w Polsce.

Nadchodzące zmiany w gospodarce odpadowej to bardzo ogólnie system zwrotu depozytu, czyli kaucji, jaką dodatkowo zapłacimy za napoje. Aby odzyskać zdeponowane środki będziemy musieli oddać puste opakowania do punktów zbiórek. Wzorując się na doświadczeniach innych państw z wdrożonym systemem depozytowym, a także na wstępnych założeniach projektu ustawy, możemy zakładać, że jego główne cele to dążenie do zamknięcia obiegu przez intensyfikację zwrotów opakowań, dodatkowo uwzględniając także istotny czynnik ekonomiczny.

Jakie mechanizmy muszą zostać uruchomione aby osiągnąć ten efekt i maksymalizować zbiórki opakowań?

Na pewno wsparcie handlu jest kluczowe do odniesienia sukcesu w tym zadaniu.

Sieci sklepów będą zobowiązane do zbierania butelek PET i puszek z uwagi na ich powszechność i dostępność. Idealnym rozwiązaniem byłoby aby zbiórki mogły odbywać się automatycznie i z pełną dostępnością np. poprzez automat zewnętrzny czynny całodobowo.

Czy automat postawiony pod sklepem to gwarancja sukcesu? Co jeszcze musi być spełnione aby uzyskać efekt skali i sukcesywnie podnosić wskaźniki ilości zebranych opakowań?

Zmotywowane społeczeństwo. W działającym systemie kaucyjnym nagrodą za zwrot czyli zaangażowanie w niwelowanie śladu ekologicznego będzie odzyskany depozyt, co bezpośrednio i zdecydowanie przełoży się na reorientację, zmianę społecznych nawyków i intensyfikację ilości oddawanych opakowań.

Dlatego sieci handlowe już teraz wychodzą naprzeciw temu wyzwaniu podejmując działania testowe i pilotażowe aby w przyszłości nie popełnić błędów.

Sztuką jest stworzyć motywator i zachęcić społeczeństwo do zwrotu opakowań, przynajmniej z takim efektem, jaki daje odzyskana kaucja.

I mamy na to sposób 😊

Automaty zwrotne R3 możemy integrować z programem lojalnościowym danej sieci, aby włączyć do programu również oddawane opakowania.

Czy to działa? Doskonale, kto bowiem nie chciałby dostać 10 Żappsów za 1 plastikową butelkę dotychczas wyrzucaną do kosza ulicznego?

Od 2020 roku wdrożyliśmy kilkadziesiąt Ekomatów dla sieci Żabka. Poznań i Warszawa testują, zbierają Żappsy i uczą się ekologicznych nawyków. @Żabka, czekamy na więcej 😊

Więcej o działaniach Żabki na: https://www.bankier.pl/wiadomosc/Zabka-testuje-EKOmaty-i-rozdaje-zappsy-za-butelki-do-recyklingu-8376708.html?utm_source=RSS&utm_medium=RSS&utm_campaign=Wiadomosci