Przejdź do treści
Strona główna / 2021 – czas podsumowań

2021 – czas podsumowań

2021 to przede wszystkim… początek R3 Polska, ale też niesamowity rok – intensywny, a zarazem niezwykły. W tak krótkim czasie zdziałaliśmy naprawdę wiele – biznesowo, kulturowo, ekologicznie i edukacyjnie. Przygotowaliśmy dla Was podsumowanie tego, co udało nam się zrealizować w tym roku:

 1. Otrzymaliśmy trzy nagrody: „Dobry Wzór 2021”, „Wzór Roku 2021” oraz nagrodę specjalną od Ministerstwa Rozwoju i Technologii.
 2. Zdobyliśmy nagrodę „Studencki Ecopartner” od Uniwersytetu Szczecińskiego podczas Gali Aktywności Studenckiej Gryfy Samorządności.
 3. Rozbudowaliśmy sieć recomatów w Polsce:
  • w Parku J. Szymańskiego w Warszawie
  • przy ul. Boguszewskiej w Warszawie
  • w Auchan Piaseczno (współpraca z PepsiCo)
  • przy Szkole Podstawowej w Przecławiu w Gminie Kołbaskowo
  • w Żyrardowie (projekt firmy EMKA S.A.)
  • w Centrum Handlowym Galaxy w Szczecinie
  • przy Szkole Podstawowej w Gminie Dobra (realizacja BO).
 4. Współtworzyliśmy z firmą Żabka sieć EKOmatów w Warszawie i Poznaniu.
 5. Zawarliśmy Partnerstwo z wieloma firmami:
  • Rodowita z Roztocza
  • EMKA S.A.
  • Galaxy Centrum
  • Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu
  • Decathlon Szczecin
  • Palarnia Kawy Korona 1912
  • DiAnita Art pl-de
  • Bungee Jumping Mario Warszawa
  • Kwiaciarnia Gardenia Warszawa
  • OFF-ROAD FACTORY
  • Desigual Authorized Dealer C.H. Galaxy Szczecin
  • Szczeciński Town Shop
  • Zawsze znajdę Czas na Herbatę
  • Po prostu dobre
  • Pasibus Szczecin.
 6. Wzięliśmy udział w eko akcjach i projektach:
  • Świetlna akcja z CCC w Warszawie
  • Piknik rodzinny „Kwiat za grat i za butelkę” na Jasnych Błoniach w Szczecinie
  • Pol’and’Rock Festival 2021
  • Projekt „Be ECO with US” Uniwersytetu Szczecińskiego
  • Karma za punkty – recomat w Szkole Podstawowej nr 34 w Łodzi.
 7. Wdrożyliśmy i ulepszyliśmy system lojalnościowy (aplikację RecomApp).
 8. Uczestniczyliśmy w eko Targach i Konferencjach:
  • Samorządowe Forum Gospodarki Odpadami
  • Samorządowe Forum Kapitału i Finansów w Katowicach
  • Targi POLECO w Poznaniu.
 9. Przystąpiliśmy do Polskiego Paktu Plastikowego.
 10. Zostaliśmy Partnerem Tygodnia 3R.
 11. Przystąpiliśmy do Polish Circular Hotspot.

Ogromne podziękowania dla całego zespołu R3 Polska, Mentor Systemy Audiowizualne oraz Autocomp Management. Razem jesteśmy najbardziej zgranym teamem na rynku!


2021 primarily… was the beginning of the R3 Polska company, it was also an amazing year – intense, and at the same time remarkable. We have accomplished a lot in such a short time – business, culturally, ecologically and educational. We have prepared the TOP 11 for you, which is a summary of what we managed to accomplish this year:

 1. We have received three awards: „Good Pattern 2021”, „Design of the Year 2021” and a special reward from the Ministry of Development and Technology.
 2. We also received „Student’s Ecopartner” from University of Szczecin during the Student’s Activity Gala „Gryfy Samorządności”.
 3. We expanded the network of recomat’s in Poland:
  • in the J. Szymańskiego park in Warsaw
  • at Boguszewska Street in Warsaw
  • in the Auchan store in Piaseczno (cooperation with PepsiCo)
  • at the Primary School in Przecław in the Kołbaskowo Commune
  • in Żyrardów (project by EMKA S.A.)
  • at the Galaxy Shopping Center in Szczecin
  • at the Primary School in the Dobra Commune (implementation of the civic budget)
 4. We expanded the network of ekomat’s in Poznań and Warsaw.
 5. We have concluded a partnership with many companies:
  • Rodowita z Roztocza
  • EMKA S.A.
  • Galaxy Centrum
  • Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu
  • Decathlon Szczecin
  • Palarnia Kawy Korona 1912
  • DiAnita Art pl-de
  • Bungee Jumping Mario Warszawa
  • Kwiaciarnia Gardenia Warszawa
  • OFF-ROAD FACTORY
  • Desigual Authorized Dealer C.H. Galaxy Szczecin
  • Szczeciński Town Shop
  • Zawsze znajdę Czas na Herbatę
  • Po prostu dobre
  • Pasibus Szczecin.
 6. We took part in eco campaigns and projects:
  • Glowing mural with the CCC company in Warsaw
  • A family picnic „Flower for electronic waste and for a bottle” at Jasne Błonia in Szczecin
  • Pol’and’Rock Festival 2021
  • The project „Be ECO with US” conducted by the University of Szczecin
  • Food for animals for collected points – recomat at Primary School No. 34 in Łódź
 7. We have implemented and improved the loyalty system (RecomApp application).
 8. We participated in ecofairs and conferences:
  • III Government Waste Management Forum in Gdańsk
  • XIX Government Capital and Finance Forum in Katowice
  • POLECO fair in Poznań.
 9. We joined the Polish Plastic Pact.
 10. We become a Partner of the 3R Week organized by the 5 Fraction Coalition.
 11. We joined the Polish Circular Hotspot.
  Many thanks to the entire team of R3 Polska, Mentor Systemy Audiowizualne and Autocomp Management. Together, we are the most well-coordinated team on the market.